Bottrups historie

Herunder kan du læse om Bottrups historie. I oversigten i venstre kollonne kan du læse mere om de enkelte gårde. Det er "bagside" historierne, der har været bragt i Ølsted SogneNyt gennem de sidste mange år.

 Bottrup i 1952.

 Hvornår Bottrup er "opstået" er uvist, men kirken kan jo føres helt tilbage til omkring år 1000, og der er vel næppe tvivl om at både Bottrup og Ølsted har været befolket en del år før kirken blev bygget - så måske har her levet folk i 1500 år eller mere!

I det gamle Ølsted Sogn, var Ølsted af ca. samme størrelse, som Bottrup og Oens tilsammen - Bottrup og Oens var lige store.

Frem til år 1700, bestod Bottrup af 9 gårde og et hus - (huset havde et mindre jordtilliggende) I 1742, da undervisningen i skolerne begyndte at blive sat i system, var der 9 gårde og 3 huse, hvoraf det ene af husene havde et mindre jordtilliggende, med mulighed for at holde få dyr. De 5 af gårdene og 1 hus var ejet af Bygholm Gods, 1 gård tilhørte Agersbøl Gods, 1 gård tilhørte Horsens Hospital og 1 gård tilhørte Ussinggård. N.C. Munck havde kirkejorden og 1 hus, det sidste hus tilhørte byen.

Frem til 1770 var der fælles drift i Bottrup, men man fandt ud af, at hvis bønderne fik hver deres jord at dyrke, ville der opstå en form for konkurrence, og dermed en bedre udnyttelse af jorden. I 1770 blev der foretaget "udskiftning", de 9 bønder delte jorden, således man blev tildelt et stort stykke jord nærmest gården - jorden i yderområderne blev delt i mindre lodder, som igen blev fordelt mellem bønderne - således at alle fik nogenlunde lige meget god jord og lige meget mindre god jord! Nogle af gårdene var "dobbelt-gårde", hvilket betød, at der boede og arbejdede 2 familier på 1 gård! Alle gårde blev tildelt matrikel nummer, af hensyn til skatteopkrævning - et system, som stadig anvendes, og som blev indført omkring 1820.

 I begyndelse af 1800 tallet (1820-1840), blev der oprettet 5 mindre husmandsbrug ude i Vestermarken. Hver gård havde jo et stykke "ude-jord" i Vestermarken, 3-6 tønder land, her kunne de mest driftige bønderkarle, med favorable lånvilkår, oprette og bygge deres eget lille "landbrug", med en ko og et par grise, som konen kunne passe, medens manden supplerede indtægten ved at arbejde på gårdene! Nogle af de største (5tdr. land), har været i stand til at leve af det lille landbrug, uden andet arbejde!

På samme vis, blev der fra 1843 til 1887, oprettet 3 ejendomme ude i Østermarken mod kirken.

Fra 1830 til omkring 1850 blev gårdene frikøbt af godserne, således at bønderne ikke længere var fæstebønder, men selvejere. I den forbindelse blev der gjort mange andre driftige tiltag - 4 af gårdene blev flyttet væk fra byen, og ud på marken. Det var der specielt 2 årsager til - hvis der opstod brand, var der stor risiko for de omkringliggende gårde. Desuden var der stor besparelse m.h.t. at transportere afgrøderne hjem, når gården lå midt på marken! 2 af gårdene flyttede kun avlsbygningerne, og byggede nyt stuehus. De lod det gamle stuehus blive stående, sammen med måske 3-4 tønder land, som på den måde blev til et husmandssted, måske hvor den ældste generation blev boende!

I 1859 blev der opført en aftægtsbolig på Bottrupvej 41, det hus blev senere solgt til skolebrug, Bottrup Friskole" fra 1869 til 1883 - hvorefter pumpemand og snedker Jacob Kjær køber ejendommen!

Fra 1860-63 sælger Jens Carl Jensen de 3 ældste huse, som ligger i "kilen" ved Bottrupv/Østerbakkevej. Måske er det ældste hus på hjørnet, bygget tidligere, men først matrikuleret i 1860. 

I slutningen af 1960-erne blev der bygget 5 landarbejderboliger i Bottrup, boliger der kunne finanseres med attraktive statslån - 1 på Bottrupvej, 3 på Hovvej og 1 på Østerbakkevej.

De yderste parceller - mod vest, i nord og mod nordøst -  er gennem 1900-tallet langsomt gået i bygningsmæssig "forfald", og kunne forventes at blive nedlagt som bolig - dette er derimod ikke tilfældet! Alle de yderste boliger er nedrevet og nye boliger af høj standard er opført på stedet, to af dem har dog "kun" gennemgået en totalrenovation - således det oprindelige udseende er bevaret!

Her i 2021, er landbrugssituationen væsentlig ændret. Der var for 50-60 år siden, 9 selvstændige og aktive gårdmænd og 10 selvstændige husmandsbrug i Bottrup! I dag er det meste landbrugsjord drevet eller opkøbt af Bottrup Damgård, således er der i dag kun 2 aktive landbrug og 4 fritidslandbrug.

/Henning Christensen

Juni 2024
M T O T F L S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Arrangementer i de kommende to måneder

Ingen begivenheder

Klik for Annoncørs hjemmeside

Gå til toppen