Generalforsamling 27 August 2020, Ølsted lokalråd.

  1. 1.Valg af dirigent.

Som dirigent blev Verner Pedersen valgt

  1. 2.Bestyrelsen aflægger beretning. V/ Christian Madsen

Gennemgang af de hovedpunkterne i de sidste 1½ års aktiveret.

-        omkring foreningernes hus nævnes det at støtte aktiviteterne udsætte med 1 år. Dog indledes dialogen med kommunen tidligere i fasen

-        Der er igangværende installationer af fiber, hvilket har været en af de større indsatser fra lokalrådet i den sidste periode

-        Hold Ølsted ren er aflyst for 2020, men forventes genoptaget i 2021.

  1. 3.Kassereren aflægger regnskab. V/ Camilla Vilholdt

Kassereren gennemgik regnskabet, hvilket blev godkendt.

  1. 4.Indkomne forslag

Der var ingen indkommende forslag

 

  1. 5.Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valget gælder for 2 år, dvs. at der er 3 medlemmer på valg på lige årstal og 2 medlemmer på ulige årstal.

Generalforsamlingen accepterede at valgperioden blev forlænget til 2½ år. Så generalforsamlingen igen vil blive afholdt i 1. kvartal (næste gang i 2022). Til det nye lokalråd var der valg til Brian Mogensen, og Peter Gadkjær Pedersen. De blivende medlemmer er: Camilla Vilholdt, Mark Jensen og Jacob Pedersen. Rådet konstituerer sig på først kommende møde.

  1. 6.Valg af 2 suppleanter. Valget gælder for 1 år.

Som suppleanter blev valgt Lennart Jensen og Mads Jensen

  1. 7.Valg af revisor. Valget gælder for 1 år.

Som revisor var der genvalg til Verner Pedersen.

  1. 8.Eventuelt.

Der er en igangværende afklaring, om grafisk opdatering af Ølstednyt.dk. Hvor Lennart Jensen har valgt at lægge kræfter i et år ekstra. Ligeledes ses der på hvilke muligheder der ligger i at koordinere annoncer med FB/ det sker i Ølsted.

Juli 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Arrangementer i de kommende to måneder

Ingen begivenheder

Klik for Annoncørs hjemmeside

Gå til toppen